IDkollen Privat - BankID-legitimering mellan privatpersoner

Med IDkollens tjänst för verifiering av identitet online kan privatpersoner enkelt och säkert bekräfta motpartens identitet via appen för iPhone, Android eller idkollen.se
IDkollen privat för iPhone och Android är kostnadsfri och det ingår 3 st gratis IDkollar för nya användare. Man kan sedan välja att köpa nya IDkollar via in-app köp, till en låg kostnad. Det enda kravet för användande av appen är att man har ett Mobilt BankID, och en mailadress för bekräftelse vid utförda IDkollar.
Efter inloggning anger man mottagarens personnummer och skickar en begäran om legitimering. En bekräftelse visas då i appen för personen som gjort IDkollen. Mottargaren av en IDkoll behöver inte ha app eller konto hos IDkollen, bara Mobilt BankID för att legitimera sig mot IDkollen.
flow1 (1)
1. Enkel registrering och inloggning med Mobilt BankID.
flow2 (1)
2. Ange personnummer på den person som du vill göra en IDkoll på.
flow3 (3)
3. Personen legitimerar sig med Mobilt BankID – Klart!